Photo Gallery: Antonio Masi - Demonstration/Book Signing

Masi demo 2
 
 Masi demo 4
 
 Masi demo 7
 
Masi demo 6
 
 Masi demo 5 book
 
 Antonio Masi signs book
 
 Liz Jorg Masi Antonio Masi and friend
 Liz Jorg Masi, Antonio Masi, and friend